Khuyến khích, động viên và hỗ trợ người lao động trong mùa dịch Covid - 19

Nguyễn Hồng Hải  •  10:20 thứ tư ngày 28/07/2021
Ngày 26/7/2021, Tập đoàn VNPT ban hành Văn bản số 4228/VNPT-TCNL về việc khuyến khích, động viên và hỗ trợ người lao động.
Khuyến khích, động viên và hỗ trợ người lao động trong mùa dịch Covid - 19

Từ ngày 27/4/2021 dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại gây ảnh hưởng lớn tới công việc, đời sống người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Hiện nay, nhiều lao động của Tập đoàn đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tiếp tục khuyến khích, động viên người lao động đi làm tại nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, theo hướng dẫn tại Văn bản số 2309/VNPT-TCNL ngày 10/5/2021 về khuyến khích động viên lao động đi làm trong thời gian dịch Covid-19 và có chính sách hỗ trợ, động viên người lao động là F0, F1 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện động viên, khuyến khích người lao động theo Văn bản số 2309/VNPT-TCNL ngày 10/5/2021 trong năm 2021, các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện chi đúng đối tượng: Áp dụng đối với người lao động có giao kết hợp đồng lao động và lao động thuê lại có đóng BHXH tại đơn vị cho thuê lao động được đơn vị cử đến làm việc tại nơi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, bao gồm:

+ Bệnh viện, Khu điều trị F0;

+ Khu cách ly y tế;

+ Khu cách ly tập trung;

+ Người lao động làm việc tại trụ sở đơn vị không được về nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế, chính quyền địa phương;

- Không áp dụng đối với các trường hợp đơn vị, nơi cư trú của người lao động thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16, 19/CT-TTg mà không thuộc đối tượng trên; các trường hợp này đơn vị tổ chức cho người lao động làm việc từ xa phù hợp công việc, chấm công, trả lương đối với NLĐ theo quy định.

- Mức chi: 100.000 đồng/người/ngày làm việc thực tế;

- Đối với Y, Bác sỹ, Nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Bưu điện đang tham gia điều trị F0 tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ, động viên thêm 100.000 đồng /ngày/người (tổng cộng 200.000 đồng/người/ngày).

- Nguồn kinh phí: Quỹ khen thưởng tập trung của Tập đoàn.

2. Hỗ trợ, động viên người lao động của các đơn vị là F0, F1 như sau:

Hỗ trợ, động viên người lao động là F0, F1 căn cứ trên văn bản thông báo của chính quyền địa phương/cơ quan y tế như sau:

a. Đối tượng: Người lao động có giao kết hợp đồng lao động và lao động thuê lại có đóng BHXH tại đơn vị cho thuê lao động bị F0, F1.

Mỗi người lao động áp dụng mức hỗ trợ F0, F1 duy nhất 01 lần (trường hợp người lao động có quyết định cả F1, F0 chỉ áp dụng mức cao nhất). Không áp dụng đối với các trường hợp F0, F1 vi phạm các quy định về phòng chống dịch của đơn vị và chính quyền địa phương/cơ quan y tế.

b. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ người lao động là F0 điều trị tại bệnh viện, khu cách ly tập trung: 10.000.000 đồng/người.

- Hỗ trợ người lao động là F0 điều trị tại nhà, người lao động là F1 cách ly tại khu cách ly tập trung: 3.000.000 đồng/người.

c. Nguồn kinh phí: Quỹ Hỗ trợ và Khuyến khích VNPT.

3. Thời gian áp dụng.

Các đối tượng nêu tại Mục 1, Mục 2 trên được áp dụng chế độ từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021 hoặc khi Tập đoàn có thông báo mới.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu