Những nội quy lao động doanh nghiệp cần sửa trước 01/01/2021

Nguyễn Hồng Hải  •  15:51 thứ năm ngày 01/10/2020
Trước khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho việc sửa đổi Nội quy lao động để phù hợp với quy định tại Bộ luật này.
Những nội quy lao động doanh nghiệp cần sửa trước 01/01/2021

 
3 nội dung mới trong Nội quy lao động
Ngoài một số nội dung đã được quy định trước đây như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trật tự tại nơi làm việc; an toàn, vệ sinh lao động…, Bộ luật mới yêu cầu Nội quy lao động phải có thêm các nội dung:
- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
- Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
- Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.
 
Sửa nội dung về ngày nghỉ lễ Quốc khánh
Trong nội dung về Thời giờ nghỉ ngơi của Nội quy lao động, mà cụ thể là các ngày nghỉ lễ, tết, doanh nghiệp phải sửa số ngày ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 từ 1 ngày thành 2 ngày để phù hợp với quy định.
 
Sửa nội dung về làm thêm giờ
Trong nội dung về Thời giờ làm việc của Nội quy lao động, doanh nghiệp cần phải sửa số giờ làm thêm không quá 40 giờ trong 1 tháng (trước đây chỉ là không quá 30 giờ trong 1 tháng).
 
Sửa nội dung về nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương
Bổ sung thêm 1 trường hợp người lao động được nghỉ 3 ngày, hưởng nguyên lương là: Cha nuôi, mẹ nuôi của người lao động hoặc của vợ/chồng người lao động chết.
Do đó, doanh nghiệp cũng cần bổ sung trường hợp này trong nội dung về Thời giờ nghỉ ngơi của Nội quy lao động.
 
Bổ sung trường hợp được sa thải người lao động
Trong nội dung về Xử lý kỷ luật lao động của Nội quy lao động, doanh nghiệp cần bổ sung thêm 1 trường hợp người lao động bị sa thải là: Có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, bên cạnh các trường hợp đã được quy định trước đây như trộm cắp, tham ô; đánh bạc; tự ý nghỉ việc từ 5 ngày trở lên…
 
Lưu ý, Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.
Nguyễn Hồng Hải 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu