Thêm số giờ tăng ca cho người lao động từ 01/01/2021

Nguyễn Hồng Hải  •  10:46 thứ hai ngày 09/11/2020
Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định tăng ca thêm 10 tiếng/tháng cho người lao động.
Thêm số giờ tăng ca cho người lao động từ 01/01/2021

 
 Cụ thể, Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 40 giờ trong 1 tháng.
 
Quy định này đã tăng lên 10 giờ trong 01 tháng so với quy định tại Bộ luật Lao động 2012 quy định người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi bảo đảm không quá 30 giờ trong 1 tháng. Bên cạnh đó, Bộ Luật Lao động 2019 còn bổ sung thêm một số trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc một số trường hợp cụ thể. Lưu ý, khi tổ chức làm thêm giờ đối với trường hợp làm thêm giờ 300 giờ/năm người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 
Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 cũng đã bãi bỏ quy định sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ. Việc được phép tăng ca 40 giờ/tháng là quy định giúp người lao động kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đây cũng là một quy định ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành.
 
Hồng Hải 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu