Phương pháp hoạt động của tổ trưởng công đoàn

 •  00:52 thứ bảy ngày 09/04/2016
Công tác chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ của cán bộ công đoàn. Một số nội dung và phương pháp hoạt động của tổ trưởng công đoàn, giúp cho tổ trưởng công đoàn hiểu và nắm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình:


A. NỘI DUNG:

I. Nhiệm vụ: Tổ trưởng Công đoàn có các nhiệm vụ sau

1. Nhắc nhở đoàn viên, CNLĐ thực hiện tốt nội quy, các quy định của công ty về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ …;

2. Nắm bắt và giải thích kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Những nội dung thắc mắc, kiến nghị ngoài khả năng phải kịp thời báo với Ban chấp hành CĐCS, Tổ trưởng sản xuất xem xét giải quyết;

3. Theo dõi, phát hiện những đoàn viên công đoàn, CNLĐ trong tổ gặp khó khăn để đề xuất, kiến nghị BCH thăm hỏi, động viên kịp thời;

4. Động viên đoàn viên công đoàn, CNLĐ thi đua lao động sáng tạo, đặc biệt là các phong trào thi đua do Công đoàn VNPT phát động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng …. Theo dõi, đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc;

5. Phối hợp với các tổ trưởng, trưởng bộ phận kiểm tra ngày công, kết quả công việc, việc trả lương BSC theo quy định của Tập đoàn VNPT;

6. Phối hợp với bộ phận có liên quan phát hiện các hành vi tiêu cực, tệ nạn xã hội, đề xuất với người có thẩm quyền xử lý; Giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh trong doanh nghiệp;

7. Thực hiện các hoạt động cho BCH CĐCS chỉ đạo.

II. Quyền hạn: Tổ trưởng Công đoàn có các quyền hạn sau

1. Đề xuất với BCH, Ban Giám đốc những ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của người lao động;

2. Đề nghị với BCH, Ban Giám đốc về việc khen thưởng và xử lý kỷ luật lao động đối với những thành viên trong tổ;

3. Đề xuất với BCH, Tổ trưởng sản xuất về việc định kỳ sinh hoạt, hội họp trong Tổ;

4. Tham gia các lớp tập huấn, các cuộc họp do BCH CĐCS và Công đoàn cấp trên tổ chức; yêu cầu BCH cung cấp tài liệu có liên quan để tham khảo nâng cao hiểu biết về hoạt động công đoàn;

5. Tham gia việc kiểm tra ngày công, kết quả công việc, việc trả lương BSC theo quy định của Tập đoàn VNPT;

6. Đề xuất BCH thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ;

7. Rời nơi làm việc để báo cáo hoặc xin ý kiến các trường hợp quy định ở trên;

8. Được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng …………… đồng

 B. PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG:

I. Yêu cầu: Tổ trưởng công đoàn cần có những yêu cầu sau:

1. Nắm vững hoàn cảnh của từng đoàn viên, CNLĐ trong tổ. (để kịp thời thăm hỏi động viên và quan tâm chia sẻ với NLĐ)

2. Có uy tín, có trình độ, có năng lực và năng khiếu tuyên truyền thuyết phục ĐVCĐ, CNLĐ trong tổ. (để nói đúng, nói người khác nghe)

3. Am hiểu công việc chuyên môn, tình hình sản xuất kinh doanh của tổ của công ty. (để tham gia phân công nhiệm vụ và phân phối thu nhập)

4. Am hiểu pháp luật lao động, luật công đoàn, nội quy quy chế của công ty. (để giải đáp kịp thời những thắc mắc của NLĐ)

5. Có quan hệ tốt với quản lý sản xuất. (để phối hợp giải quyết những thắc mắc về việc làm, bình xét thi đua khen thưởng, hoặc xử lý kỷ luật ….)

II. Phương pháp hoạt động:

1. Phương pháp thuyết phục:

Đây là một quá trình hoạt động có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, bằng những lời lẽ và việc làm mẫu mực để người được thuyết phục hiểu được mục đích của vấn đề, tin và làm theo.

Có nhiều dạng thuyết phục:

- Bằng tình cảm: thông qua sinh hoạt hàng ngày, trong giờ nghỉ giữa ca, giờ ăn trưa, … để xâm nhập hoàn cảnh thực tế, sâu sát tình hình, hiểu biết tâm tư nguỵên vọng, hoàn cảnh, trình độ của đoàn viên và lao động.

- Bằng lý trí: Bằng lập trường, bản lĩnh, hiểu biết, suy nghĩ, phán quyết của mình mà vận động, thuyết phục NLĐ hiểu và làm theo quy định của pháp luật.

- Bằng khuyến khích lợi ích: để khích lệ, động viên đoàn viên, CNLĐ tham gia hoạt động và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Bằng nêu gương, đề cao nghĩa cử: thông qua việc tuyên truyền những gương người tốt việc tốt nhằm kích thích tính sáng tạo, tạo lòng tin, động lực thúc đẩy phong trào nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

2. Phương pháp tổ chức cho đoàn viên, CNLĐ hoạt động:

Tổ trưởng công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đề ra các phong trào thi đua trong tổ bằng nhiều hình thức, từ những phong trào thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh đến những phong trào văn hoá văn nghệ thể dục thể thao trong tổ hay những hoạt động dã ngoại để thu hút NLĐ trong tổ tham gia sinh hoạt, tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh cho CNLĐ trong tổ. 

3. Phương pháp báo cáo.

- Tổ trưởng công đoàn cần duy trì thông tin kịp thời với BCH CĐCS để kịp thời báo cáo. Khi có những vấn đề vượt quyền hạn của tổ trưởng thì phải kịp thời báo cáo BCH xin ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua việc sâu sát đoàn viên, CNLĐ trong tổ, tổ trưởng phát hiện những vấn đề phát sinh, kịp thời chấn chỉnh hoặc báo cáo xin ý BCH CĐCS.

Minh Quân

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu