Đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

 •  10:59 thứ sáu ngày 06/11/2020
Thực hiện văn bản số 193-CV/ĐUTĐ ngày 04/11/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ngày 05/11/2020 Công đoàn VNPT đã có Công văn số 441/CĐVNPT-TG gửi các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ:
Đóng góp ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

1. Nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lầnthứ XIII của Đảng (toàn văn các dự thảo văn kiện được gửi kèm theo và đăng tải trên website https://congdoan.vnpt.vn), bao gồm:

Đóng góp cho ý kiến với các dự thảo trên, gửi về Công đoàn VNPT trước ngày 08/11/2020 để tổng hợp, báo cáo Đảng ủy Tập đoàn./.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu