Chính phủ thông qua gói 62.000 tỷ hỗ trợ người yếu thế trong cuộc chiến chống Covid-19.

Nguyễn Hồng Hải  •  15:31 thứ sáu ngày 10/04/2020
20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ của gói 62.000 tỷ, theo Nghị quyết Chính phủ vừa ban hành.
 Chính phủ thông qua gói 62.000 tỷ hỗ trợ người yếu thế trong cuộc chiến chống Covid-19.

 
Ngày 10/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19.  Theo Nghị quyết này, sẽ có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ:            
-Người có công với cách mạng: mức hỗ trợ 500.000đ/tháng; hình thức hỗ rợ: trả 1 lần, hỗ trợ 3 tháng.
-Hộ nghèo, cận nghèo: mức hỗ trợ 250.000đ/tháng; hình thức hỗ trợ: trả 1 lần, hỗ trợ 3 tháng.
-Lao động tự do, mất việc nhưng chưa được nhận trợ cấp thất nghiệp: hỗ trợ 1.000.000đ/tháng; hình thức hỗ trợ trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng.
-Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, ngừng kinh doanh từ 01/4:  hỗ trợ 1.000.000đ/tháng; hình thức hỗ trợ trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng.
-Lao động mất việc từ 14 ngày trở lên: hỗ trợ 1.800.000đ/tháng; hình thức hỗ trợ trả hàng tháng, hỗ trợ 3 tháng.


Tổng mức hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 khoảng 62.000 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000-23.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 13.000-14.000 tỷ từ ngân sách địa phương.   


Ngoài ra, còn nguồn hỗ trợ gián tiếp qua việc cho phép doanh nghiệp phải giảm 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất trong 12 tháng.


Người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo tìm việc làm qua email, fax... mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Nhà nước cũng ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân chia phù hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ này.


Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội được giao chủ trì, hướng dẫn các địa phương xác định đúng đối tượng, thực hiện chính sách này. 
Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu