Sổ tay nhân viên

 •  10:13 thứ ba ngày 19/03/2019
Vừa qua, Tập đoàn đã ban hành khung Sổ tay nhân viên và Sổ tay nhân viên Cơ quan Tập đoàn, nhằm cung cấp cho nhân viên các thông tin cần thiết, thông tin hỗ trợ và định hướng trong quá trình làm việc tại Tập đoàn, góp phần chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp mới mục tiêu chiến lược VNPT 4.0.

Sổ tay nhân viên gồm 3 nội dung chính: Giới thiệu về Tập đoàn; Các thông tin cần thiết.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu