Tập đoàn VNPT ban hành quy định về chế độ điều dưỡng cho CBCNVLĐ

Nguyễn Hồng Hải  •  09:55 thứ ba ngày 15/05/2018
Nhằm duy trì, đảm bảo và nâng cao sức khỏe cho người lao động, đồng thời để phù hợp với cơ cấu tổ chức của Tập đoàn cũng như các quy định của Nhà nước, ngày 8/5/2018, Tập đoàn đã ban hành Quy định về chế độ điều cho CBCNVLĐ.
Tập đoàn VNPT ban hành quy định về chế độ điều dưỡng cho CBCNVLĐQuy định này quy định cụ thể về chế độ điều dưỡng đối với nhân sự quản lý, người lao động và cán bộ hưu tại các đơn vị thuộc Tập đoàn. Theo đó, nhân sự quản lý, người lao động và cán bộ hưu tại các đơn vị sẽ được đi điều dưỡng tại các Bệnh viện thuộc Tập đoàn, bao gồm: Bệnh viện Bưu điện (Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Sức khỏe Bưu điện - Tại Đồ Sơn, Hải Phòng) và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện (Tại Tp. Hồ Chí Minh).
Thời gian điều dưỡng theo quy định, cũng được quy định cụ thể đối với từng đối tượng:
- Tối đa 30 ngày: Áp dụng đối với nhân sự quản lý, người lao động sau khi điều trị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần điều dưỡng sức khỏe (theo chỉ định của cơ sở y tế).
- Tối đa 10 ngày: Áp dụng đối với nhân sự quản lý, người lao động bị suy giảm sức khỏe cần phải điều dưỡng sức khỏe (theo chỉ định của cơ sở y tế); người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Theo quy định của Nhà nước).
- Tối đa 7 ngày: Áp dụng đối với nhân sự quản lý, người lao động chuẩn bị nghỉ chế độ hưu, mất việc làm (Trong thời gian 3 tháng trước khi nhận quyết định nghỉ) và cán bộ hưu.
Thời gian nghỉ điều dưỡng của nhân sự quản lý, người lao động không bị trừ vào thời gian nghỉ phép hàng năm.


Hồng Hải

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu