Đ/c: Nguyễn Bá Thước: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

 •  15:32 thứ hai ngày 20/09/2004
- Sinh ngày 02 tháng 6 năm 1950- Quê quán: Diễn Viên, Diễn Châu, Nghệ An.- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty BC-VT Việt Nam- Trình độ: Kỹ sư 

Với cương vị là Giám đốc kiêm Bí thư Đảng uỷ Công ty Vật tư Bưu điện I, đồng chí luôn năng động, sáng tạo đưa ra nhiều biện pháp đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh của công ty, ổn định việc làm và đời sống thu nhập của CBCNV trong Công ty. Nhờ vậy hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, quan hệ với đối tác nước ngoài phát triển tốt; doanh thu của công ty từ 30 tỷ năm 1992 đã đạt tới trên 160 tỷ năm 1998.
Từ tháng 10-1998, đồng chí được giao nhiệm vụ là Trưởng Ban Kế hoạch Tổng Công ty, đồng chí đã cùng lãnh đạo Ban đổi mới phương pháp điều hành hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác của Ban.
Để đạt được thành tích trên đây, đồng chí đã nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp trên. Đoàn kết nội bộ, tích cực học hỏi tìm tòi sáng tạo, tôn trọng tập thể, quần chúng, biết tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Có ý thức xây dựng đơn vị, tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, xây dựng các phong trào thi đua yêu nước làm động lực cho mọi hoạt động của đơn vị và bản thân. Thực sự cầu thị, tôn trọng ý kiến mọi người, nghiêm khắc đánh giá và rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác.
Thời kỳ đổi mới, đồng chí đã vinh dự được Tổng cục Bưu điện, Tổng Công ty BC-VT Việt Nam tặng thưởng Bằng khen về thành tích công tác các năm từ 1994-1999; được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen giai đoạn 1996 - 1998; Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện giai đoạn 1994 - 1995, 1996-1998.
Ngày 15-8-2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 745/QĐ-TTg tặng thưởng đồng chí danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới.

Xem nhiều nhất