Đ/c: Hoàng Thọ Thái: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

 •  15:15 thứ hai ngày 20/09/2004
- Sinh ngày 20 tháng 02 năm 1950- Quê quán: Xuân Hùng, Xuân Trường, Nam Định - Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam -  Trình độ: Tiến sỹ

Trước tháng 9-1999, với cương vị là Giám đốc Công ty Bưu chính Liên tỉnh & Quốc tế, đồng chí đã cùng tập thể Lãnh đạo Công ty chỉ đạo vận dụng các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chủ trương công tác lớn của Ngành vào hoạt động của đơn vị; đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường bưu chính và phát hành báo chí. Công ty đã thực sự đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ mới; duy trì ổn định tốc độ phát triển về sản lượng và doanh thu, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm và năm sau cao hơn năm trước.
Đồng chí đã có nhiều sáng kiến, cải tiến được đưa vào áp dụng thực tế; khuyến khích cán bộ công nhân viên nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến trong quản lý và trong sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng các sáng kiến, cải tiến, đã mang lại hiệu quả thực sự cho quản lý và sản xuất kinh doanh. Đồng chí đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ nhằm tạo điều kiện và khuyến khích cho cán bộ công nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức. Bản thân gương mẫu trong việc học tập nâng cao trình độ; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, gần gũi quần chúng, phát huy dân chủ và tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. 
Từ khi nhận nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty BC-VT Việt Nam, đồng chí luôn hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm việc tận tuỵ, tư cách, đạo đức tốt, luôn giữ gìn phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo.
Đồng chí đã được tặng thưởng 07 Bằng khen của TCBĐ, Tổng Công ty BC-VT Việt Nam, CĐBĐ Việt Nam; Bằng khen của Chính phủ giai đoạn 1996-1998; 02 Huy chương các loại; đồng chí là Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện các giai đoạn từ năm: 1991-1998. Ngày 15-8-2000 đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 745/QĐ-TTg.

Xem nhiều nhất