Đ/c: Bùi Thiện Minh: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

 •  14:21 thứ hai ngày 20/09/2004
- Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1950- Quê quán: Đại Đồng, Chương Mỹ, Hà Tây- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty BC-VT Việt Nam- Trình độ: Tiến sỹ

Với trách nhiệm là Trưởng Ban Đầu tư phát triển, đồng chí đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo triển khai trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông giai đoạn 1994 - 2000. Liên tục đổi mới và hoàn thiện quy trình quản lý trong đơn vị, đưa việc quản lý bằng máy vi tính vào tất cả các công đoạn quản lý, do vậy đã đáp ứng được tốt khối lượng, chất lượng quản lý và tốc độ xử lý đối với hàng ngàn dự án đầu tư trong một năm của Tổng Công ty.
 Trong quá trình công tác, đồng chí luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn để có thể ngày càng chủ động hơn trong việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng, sử dụng vốn đầu tư một cách có hiệu quả cho các mục tiêu hiện đại hoá, kinh doanh phục vụ có hiệu quả, tăng cường quản lý chống thất thoát, lãng phí và tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước và của Tổng Công ty. Luôn quan tâm đến việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đầu tư xây dựng để nâng cao chất lượng quản lý.
 Thời kỳ đổi mới, đồng chí đã được khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 1996-1998; được Tổng cục trưởng TCBĐ, Đảng uỷ khối Kinh tế trung ương tặng thưởng 6 Bằng khen về thành tích công tác các năm từ 1995-1999; Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện giai đoạn 1994-1995; 1996-1998.
 Ngày 15-8-2000 đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 745/QĐ-TTg.

Xem nhiều nhất