VNPT địa bàn Gia Lai tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

Đỗ Ngọc Thanh  •  14:50 thứ sáu ngày 31/03/2023
Ngày 24/3/2023 Viễn thông Gia Lai đã tổ chức Thành công Hội nghị Người Lao động năm 2023.
VNPT địa bàn Gia Lai tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

Trao các quyết định khen thưởng và cờ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Cờ và Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đạt được trong năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Đồng Quốc Việt – Quyền Giám đốc VNPT Gia Lai đã đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2022, bên cạnh một số kết quả đạt đạt được trong năm, đơn vị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả chưa tốt trong năm như: Doanh thu địa bàn, phát triển thuê bao các dịch vụ di động, data, băng rộng, MyTV còn thấp, chưa đạt kế hoạch; các chỉ số điều hành đạt ở mức thấp, vùng phủ sóng Vinaphone còn rất hạn chế so với 2 nhà mạng, nhiều xã trắng sóng, trắng dịch vụ data, về kênh bán hàng, chính sách kinh doanh, năng suất lao động … dù xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan từ bên trong đơn vị là chủ yếu như: công tác kinh doanh bán các dịch vụ còn nhiều bất cập chưa đồng bộ, chính sách, Cơ chế tạo động lực giữa Kỹ thuật và Kinh doanh ở địa bàn chưa đồng bộ tốt, dẫn đến quản trị địa bàn theo các mục tiêu mang lại hiệu quả thấp, chính sách chăm sóc khách hàng còn chưa tốt….

Thay mặt Công đoàn VNPT Gia Lai, ông Đỗ Ngọc Thanh – Phó chủ tịch Công đoàn VNPT Gia Lai đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tình hình thực hiện Quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc kết quả giải quyết các kiến nghị của Tập thể lao động sau các cuộc đối thoại tại đơn vị.

Với những mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được đề ra như: tăng thu nhập người lao động, công tác chuyển đổi số, triển khai hiệu quả mô hình điều hành  kinh doanh, tập trung nguồn lực vào một số lĩnh vực chủ yếu trong năm 2023 và một số chính sách, nội dung cũng đã được thông qua tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, đơn vị cũng đã trao các quyết định khen thưởng, cờ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Cờ và Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích thi đua trong năm 2022.

                                                                                                Ngọc Thanh

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Ông Đồng Quốc Việt – Quyền Giám đốc VNPT Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Ông Đỗ Ngọc Thanh – Phó chủ tịch Công đoàn VNPT Gia Lai thông qua các báo cáo tình hình thực hiện TULĐTT, Quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc kết quả giải quyết các kiến nghị của Tập thể lao động sau các cuộc đối thoại tại đơn vị

Ông Võ Sơn Hùng – Trưởng phòng NSTH VNPT Gia Lai  báo cáo tình hình thực hiện lao động, việc làm, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, dự thảo bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế nội bộ trong đơn vị