Công đoàn VNPT Cao Bằng tổ chức thành công đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nông Thảo Nguyên  •  10:08 thứ hai ngày 27/03/2023
Ngày 22/3/2023, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Luxury Cao Bằng, Công đoàn VNPT Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng chí Phạm Đức Khôi, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng, tham dự đại hội có các đại biểu nguyên lãnh đạo Công đoàn VNPT Cao Bằng qua các thời kỳ. VNPT Cao Bằng có đồng chí Nông Văn Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Cao Bằng, Đồng chí Lê Vân Anh, Phó Giám Đốc VNPT Cao Bằng, Giám đốc TTKD; Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn VNPT Cao Bằng và 94 đại biểu ưu tú được bầu từ các công đoàn CSTV trực thuộc
Công đoàn VNPT Cao Bằng tổ chức thành công đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn VNPT Cao Bằng có 05 Công đoàn CSTV; số lượng đoàn viên là 214 người. Trong đó lao động nam là 129 người, chiếm 60%; Lao động nữ là 85 người, chiếm 40%. Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn VNPT Cao Bằng đã chủ động phối hợp với chuyên môn chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Công đoàn VNPT Cao Bằng đã đề ra, hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Cao Bằng thường xuyên theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động, phối hợp với chuyên môn thực hiện đối thoại với người lao động tại các địa bàn. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động, phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể và cá nhân đoàn viên Công đoàn VNPT Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đã nêu lên bối cảnh dự báo cạnh tranh khốc liệt trong kinh doanh, những khó khăn ngoài thị trường, dịch vụ viễn thông truyền thống dần bão hoà, dịch chuyển sang dịch vụ số…Đòi hỏi mỗi công đoàn viên phải xác định rõ mục tiêu, thay đổi từ chính bản thân mới có được những kết quả như mong đợi. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành công đoàn VNPT Cao Bằng khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào hoạt động công đoàn, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”,  các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí hội tụ đủ những tiêu chuẩn, phẩm chất, nhiệt huyết vào Ban chấp hành Công đoàn VNPT Cao Bằng khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028,  đồng chí Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Cao Bằng tiếp tục tái cử  giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn VNPT Cao Bằng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nghị quyết Đại hội đã kêu gọi toàn thể CBCNV, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần xây dựng VNPT địa bàn Cao Bằng ngày càng phát triển, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn và Công đoàn VNPT.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

 

                                                                         Nông Thảo Nguyên

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu