VNPT Bình Định tổ chức Đánh giá năng lực đối nhân viên kỹ thuật viễn thông năm 2022

Phạm Tiến Dũng  •  14:10 thứ tư ngày 12/10/2022
Nhằm nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn năng lực cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm dịch vụ viễn thông, dịch vụ số theo định hướng chiến lược VNPT 4.0 của Tập đoàn. Vừa qua, VNPT Bình Định phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Nghiệp vụ III – Đà Nẵng đã tổ chức thi đánh giá năng lực kỹ thuật viên 4.0 cho 161 nhân viên kỹ thuật tại các TTVT và TTĐHTT, thời gian đánh giá lần này được chia làm 4 đợt (từ ngày 08/09 đến ngày 11/9/2022) hình thức đánh giá: Lý thuyết trắc nghiệm trên hệ thống Elearning và phần thi thực hành trên thiết bị.
VNPT Bình Định tổ chức Đánh giá năng lực đối nhân viên kỹ thuật viễn thông năm 2022

Hình ảnh: Các thí sinh phần thi lý thuyết.

Qua đợt đánh giá lần này, kết quả qua các phần thi đa số nhân viên kỹ thuật đều sử dụng tương đối tốt, vận dụng, khai thác các ứng dụng về công nghệ có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp kỹ thuật viên sử dụng các dịch vụ số (VNPT Employee), dịch vụ CNTT (VNPT Money, My VNPT) nhân viên Kỹ thuật thao tác mức biết sử dụng, chưa vận dụng và tìm hiểu hết tính năng để có thể tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Đối với các trường hợp này đơn vị yêu cầu người lao động tự đào tạo và bồi dưỡng thêm.

Một số hình ảnh về phần thi thực hành:

CVTH: Phạm Tiến Dũng

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu