Danh sách Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn VNPT

 •  14:39 thứ hai ngày 24/04/2017

DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI CÔNG ĐOÀN VNPT
Nhiệm kỳ 2016 - 2017

Danh sách ủy viên Ban chấp hành
1. Bùi Văn Hoan, UVBCH Tổng Liên đoàn LĐVN, UVBTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT.
2. Triệu Tiến Thắng, UV BCH Công đoàn TT&TT Việt Nam, UVBTV Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT.
3. Tô Mạnh Cường, UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VNPT-Media, UVBTV Công đoàn VNPT.
4. Hoàng Đức Sơn, Phó Bí Thư Đảng uỷ Tập đoàn BCVTVN 
5. Phan Hoài Nam, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Tập đoàn VNPT
6. Trần Thanh Thuỷ, UVBCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Nghệ An
7. Nguyễn Hữu Anh, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Đắk Lắk
8. Đ/c Lê Hải Lý, Phó Trưởng Ban Nhân lực Tập đoàn VNPT
9. Đ/c Hoàng Minh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn TCT VNPT-Vinaphone
10. Đ/c Vũ Thị Thúy Hoa, Phó Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Khách hàng cá nhân TCT VNPT-Vinaphone
11. Đ/c Nguyễn Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty VNPT-Media
12. Đ/c Lê Đắc Kiên, UVBCH Đảng bộ Tập đoàn, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch CĐ VNPT-Net
13. Đ/c Nguyễn Hữu Thống, Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội
14. Đ/c Ngô Xuân Trường, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT TPHCM
15. Đ/c Nguyễn Trung Hiền, Trưởng đại diện VNPT tại Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Phụ trách chức vụ Giám đốc VNPT Bắc Ninh
16. Đ/c Võ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Kiên Giang
17. Đ/c Trần Đình Hùng, UVBTV Đảng ủy, PTGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty VNPT-Technology
18. Đ/c Bùi Ngọc Linh, Chánh văn phòng Công đoàn VNPT
19. Đ/c Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn VNPT
20. Đ/c Quách Mạnh Phương, Trưởng Ban Chính sách Công đoàn VNPT
21. Đ/c Tạ Hồng Quang, Phụ trách Kế toán - Tài chính Công đoàn VNPT
Danh sách UBKT 

1. Đ/c Bùi Ngọc Linh, Chánh Văn phòng Công đoàn VNPT, Chủ nhiệm
2. Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà, Chuyên viên Kế toán Tài chính Công đoàn VNPT, Ủy viên
3. Đ/c Trương Vinh Quang, Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch CĐ Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn, Ủy viên
4. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể VNPT Hà Nội, Ủy viên
5. Đ/c Trần Trung, UVBCH Đảng ủy Trung tâm, Bí thư chi bộ Phòng Kế toán tổng hợp, UVBTV CĐ Trung tâm, Kế toán Trưởng Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Nam VNPT-Vinaphone, Ủy viên.
6. Đ/c Phạm Hữu Đoàn, Chủ tịch Công đoàn Ban Pháp chế Thanh tra Tập đoàn VNPT.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu