Công đoàn VNPT hỗ trợ CBCNV, Đoàn viên Công đoàn địa bàn Đà Nẵng nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch Covid -19

Trần Thúy Hồng  •  10:20 thứ hai ngày 24/08/2020
Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng diến biến vô cùng phức tạp, đặc biệt sau khi Đà Nẵng phát hiện hàng loạt ca dương tính với SARS-Cov-2. Với tinh thần chung tay, đồng hành cùng CBCNV, đoàn viên Công đoàn đẩy lùi dịch bệnh, ngày 21/8/2020, thừa ủy nquyền của Công đoàn VNPT, Lãnh đạo Chuyên môn và BCH Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng đã trao 480 xuất quà cho CBCNV, Đoàn Viên là Lao động chính thức, Lao động khoán việc và Cộng tác viên của 09 Tổ Công đoàn cơ sở và 01 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng.
Công đoàn VNPT hỗ trợ CBCNV, Đoàn viên Công đoàn địa bàn Đà Nẵng nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch Covid -19

 
Tổng giá trị của 480 xuất quà với số tiền là 67,790,000 nghìn đồng được Công đoàn VNPT  hỗ trợ từ nguồn kinh phí Công đoàn VNPT. Đây là nguồn động viên hết sức to lớn đối với CBCNV, Đoàn viên Công đoàn, Công tác viên của Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng.
 
Đà Nẵng đang nằm trong tâm dịch Covid-19, vì vậy, vấn đề sức khỏe được đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ cần thiết lúc này là vừa phải đẩy mạnh SXKD, vừa đảm bảo an toàn chống dịch cho CBCNV.  Công đoàn VNPT  mong muốn  tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người đang làm việc tại tâm dịch Covid 19 được an toàn, an tâm thực hiện nhiệm vụ.
 
 
 
Ghi nhận tại các điểm trao quà, CBCNV, Đoàn viên Công đoàn, Công tác viên hết sức xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn cấp trên. 
 
Trần Thúy Hồng
Trung tâm Kinh doanh VNPT Đà Nẵng

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu