Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa XIV

 •  15:12 thứ hai ngày 27/04/2015
Ngày 24/4/2015, tại trụ sở Bộ TT & TT – 18 Nguyễn Du, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa XIV nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; đại diện các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Công đoàn TT&TT Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 khóa XIV

Ngày 03/2/2015, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 363/QĐ-TLĐ về việc sắp xếp kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo quá trình triển khai xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn và đổi tên Công đoàn Bưu điện Việt Nam thành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, một số nhiệm vụ trọng tâm; Phương án kiện toàn sắp xếp nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khóa XIV; Bầu cử bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả, đồng thuận giữa Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông với Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam ngày hôm nay. Đề nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát huy truyền thống, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, kế tục xứng đáng truyền thống 70 năm ngành Bưu điện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao và chúc mừng các đồng chí trong việc xây dựng đề án, phương án thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ, phê duyệt. Đề nghị Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông; sớm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; sớm xây dựng kiện toàn nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018… 

Hội nghị đã bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam gồm: Đ/c Chu Văn Bình, giữ chức vụ Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch: Trần Vũ Hà, Trần Văn Sỹ.

Thay mặt cho các đồng chí vừa được Hội nghị bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, tân Chủ tịch Chu Văn Bình đã trân trọng cảm ơn Đảng Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu và chấp thuận được Hội nghị bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Chủ tịch Chu Văn Bình hứa sẽ cùng Ban chấp hành, Ban Thường vụ đem hết khả năng và trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XIV đã đề ra, đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới; đảm bảo công bằng, dân chủ và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động ngành Thông tin và Truyền thông.
Nhân dịp này, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã nhận bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC về trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Minh Quân

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu

Xem nhiều nhất