Những mốc son lịch sử

 •  11:18 thứ hai ngày 07/03/2005
Công đoàn Bưu điện Việt Nam là tổ chức công đoàn thống nhất của công nhân viên chức lao động trong ngành Bưu Điện, được thành lập ngày 30/8/1947. Đây là một trong hai công đoàn ngành nghề đầu tiên ở Việt Nam. Lúc ra đời, Công đoàn Bưu điện Việt Nam tập hợp 1460 đoàn viên ở 17 cơ sở bưu điện. Ngày nay, Công đoàn Bưu điện Việt Nam bao gồm 124 công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc, với  trên 80.000 đoàn viên công đoàn.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã qua 12 kỳ Đại hội vào các năm: 1957, 1960, 1963, 1968, 1973, 1978, 1981, 1983, 1988, 1993, 1998 và 2003. Mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của CĐBĐVN.

Năm 1976: Sau khi thống nhất đất nước đã hợp nhất các công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố và các cơ sở trực thuộc Tổng cục Bưu điện tại miền Nam vào Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Năm 1989: Công đoàn Bưu điện Việt Nam chỉ đạo trực tiếp công đoàn cơ sở trong Ngành  theo sự phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 1997
: Công đoàn Bưu Điện Việt nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao đảm nhiệm chức năng nhiệm vụ Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông.

Những phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước đã tặng cho CBCNVC Bưu điện
Năm 1990: Huân chương Hồ Chí Minh; Năm 1995: Huân chương Sao vàng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành lập Thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam (30/8/1947-30/8/1997), Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất và  Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bức trướng với 10 chữ vàng “ Trung thành- Dũng cảm- Tận tuy- Sáng tạo- Nghĩa tình”