Thông tin liên lạc đã sẵn sàng cho APEC

 •  14:09 thứ năm ngày 02/11/2006
- Trong kỳ hội nghị cấp cao APEC lần này, nhu cầu sử dụng thông tin liên lạc là rất lớn. Ngay từ tháng 9, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có văn bản giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chủ động đầu tư, triển khai mạng lưới thông tin liên lạc. Đến thời điểm này, mọi hạng mục đều đã sẵn sàng phục vụ.

- Theo thống kê, chỉ tính riêng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), khu vực này đã có nhu cầu tới 300 đường điện thoại và fax, 900 cổng LAN, hàng chục đường truyền hình để phát hình đi quốc tế. Chỉ một vài con số, đã cho thấy nhu cầu thông tin liên lạc lớn đến mức nào.

Tại khu vực dành cho các Đoàn của các quốc gia và Trung tâm Báo chí, Cục Bưu điện Trung ương được giao nhiệm vụ tổ chức thông tin thoại, fax và Internet.

Các Công ty VTI, VTN, VDC, Bưu điện Hà Nội có trách nhiệm triển khai mạng phục vụ phát hình quốc tế, bố trí thiết bị để thực hiện phát đồng thời trên các kênh hình, triển khai các xe phát hình lưu động, thiết lập các đường truyền trung kế kết nối Internet dự phòng cho Cục Bưu điện Trung ương để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tốc độ truy cập nhanh…

Dự kiến trước ngày 5/11, Bộ Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tổ chức tổng diễn  tập, kiểm tra các dịch vụ thông tin phục vụ Hội nghị APEC-14.

Theo Dân trí