Dịch vụ điện thoại quốc tế: Bộ BCVT cho phép VNPT tính cước theo block 6 giây + x

 •  15:35 thứ sáu ngày 12/05/2006
Bộ Bưu chính Viễn thông vừa có Quyết định 14/2006/QĐ-BBCVT ngày 8/5/2006 về việc điều chỉnh cước dịch vụ truy nhập Internet qua mạng điện thoại công cộng (PSTN) của  VNPT. Theo đó, Bộ quy định mức cước trần của dịch vụ truy nhập Internet/VNN gián tiếp là 180 đồng/phút. VNPT sẽ xây dựng giá cước căn cứ trên cơ sở giá thành, đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh và tuân thủ các quy định về quản lý giá cước của Nhà nước, đồng thời phải đăng ký với Bộ trước khi ban hành giá cước này.

Ngày 8/5/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông cũng có Quyết định 15/2006/QĐ-BBCVT về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do VNPT cung cấp.

Điểm mới của Quyết định này là Bộ Bưu chính Viễn thông cho phép VNPT được tính cước theo block 6 giây và các đơn vị tính cước tiếp theo không được thấp hơn block 1 giây (6 giây + x).

Cước dịch vụ IDD là từ 0,44 - 0,68 USD/phút. Đối với dịch vụ IDD gọi qua điện thoại viên, VNPT được phép tự quyết định mức cước.

Đối với dịch vụ VoIP quốc tế, cước trả sau là từ 0,40 - 0,51 USD/phút, cước trả trước là từ 0,33 - 0,42 USD/phút.

Đối với dịch vụ 1719 quốc tế, trong trường hợp khách hàng sử dụng kênh 64Kbps, Bộ quy định mức cước tối đa không cao hơn so với mức cước IDD tương ứng và mức cước tối thiểu không thấp hơn 10% so với mức cước IDD tương ứng; trường hợp khách hàng sử dụng kênh 8 Kbps, Bộ quy định áp dụng mức cước như đối với dịch vụ VoIP quốc tế.

Tại các điểm giao dịch bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông tiếp tục cho phép VNPT ngoài mức cước dịch vụ được thu thêm cước phục vụ đối với các dịch vụ này. Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý mức cước phục vụ phải đảm bảo không phân biệt đối xử giữa các dịch vụ điện thoại quốc tế của các doanh nghiệp khác.

Cước liên lạc quốc tế của các thuê bao Fax và thuê bao truyền số liệu trong băng thoại tiêu chuẩn mạng PSTN, mạng NGN hoặc sử dụng giao thức IP được áp dụng như đối với cước liên lạc quốc tế theo mức cước dịch vụ IDD tương đương.

Theo thẩm quyền của mình, VNPT được ban hành các mức cước, phương thức tính cước cụ thể; quy định mức giảm cước trong các ngày lễ, ngày chủ nhật và giờ thấp điểm; quy định giảm cước cho các khách hàng lớn, khách hàng đặc biệt.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày đăng công báo. Các mức cước nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.