Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2005

 •  15:19 thứ hai ngày 07/03/2005
GS. TSKH. Đỗ Trung TáUỷ viên Trung ương Đảng,Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thôngChị em Phụ nữ ngành Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin thân mến!Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông, tôi thân ái gửi tới chị em phụ nữ ngành Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.Trong năm qua, chị em trong toàn Ngành đã nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết, cùng nhau làm nên nhiều thành tựu trên các lĩnh vực quản lí, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, thông tin tuyên truyền... và đã có những đóng góp xứng đáng vào thành công chung của toàn Ngành.

Tôi đánh giá cao các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Bưu điện và các Ban ở cơ sở, phấn đấu tốt vì các mục tiêu thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực lao động việc làm; giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng dần số lượng chị em được giới thiệu và tham gia lãnh đạo các cấp.

Bước vào năm 2005, Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tốc, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh, tiến tới hội nhập thành công kinh tế quốc tế. Cùng với toàn Ngành, chị em sẽ tiếp tục góp tâm sức mình vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lí, hoàn thành thắng lợi kế hoạch giai đoạn 2001 - 2005, chuẩn bị tốt cho giai đoạn phát triển mới 2006-2010; thực hiện thành công việc tách Bưu chính - Viễn thông và tiến tới thực hiện Đề án thành lập Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hi vọng rằng, trong năm 2005, mỗi chị em trong Ngành là một Phụ nữ Hai Giỏi, có tri thức, có sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Tôi đề nghị các cấp Lãnh đạo Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tạo điều kiện tốt nhất để chị em phát huy được sức mạnh giới của mình, đóng góp tích cực vào công việc chung cũng như có nhiều cơ hội học tập và phát triển.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo của nữ cán bộ, công chức, công nhân viên nói riêng và toàn Ngành Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin nói chung, Bưu chính, Viễn thông & Công nghệ thông tin Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc và đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chào thân ái,
GS. TSKH. Đỗ Trung Tá
Uỷ viên Trung ương Đảng,Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông