Hội nghị quán triệt Thông báo kết luận số 162-TB/TW của Bộ Chính trị về “Một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tình hình hiện nay”

 •  10:39 thứ bảy ngày 05/03/2005
Ngày 1/3/2005, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt thông báo kết luận số 162-TB/TW của Bộ chính trị về “Một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tình hình hiện nay”. Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đặng Đình Lâm; Vụ trưởng Vụ báo chí Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Vũ Duy Thông; Phó cục trưởng Cục báo chí Bộ Văn hoá Thông tin Nguyễn Chí Dũng; các cán bộ lãnh đạo, quản lý và các đồng chí đại diện cho cấp uỷ Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của các cơ quan báo chí, thông tin trong Ngành.

Thứ trưởng Đặng Đình Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị trong đó nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt thông báo kết luận số 162-TB/TW của Bộ chính trị là dịp để các cơ quan báo chí trong Ngành liên hệ, kiểm điểm, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm theo kịp với yêu cầu của tình hình mới. Việc nghiên cứu, quán triệt sẽ được tiến hành theo hai bước: bước một là nghiên cứu quán triệt, bước hai là liên hệ, kiểm điểm để tăng cường chất lượng hoạt động báo chí trong tình hình mới.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Duy Thông truyền đạt một số nội dung cần nắm vững trong khi quán triệt và triển khai thực hiện thông báo kết luận số 162-TB/TW và nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng thông báo và trao đổi một số vấn đề về tổ chức thực hiện kết luận số 162 của Bộ Chính trị đối với báo chí trong Ngành Bưu chính Viễn thông. Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với nội dung thông báo kết luận số 162-TB/TW và nêu một số kiến nghị lên Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương và Cục báo chí Bộ Văn hoá Trung ương.
PTT(PT_IC)
Theo: Bộ Bưu chính, Viễn thông