BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VNPT

 •  22:18 thứ ba ngày 03/08/2021
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VNPT

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT

Đồng chí Triệu Tiến Thắng, UVBCH Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT

Đồng chí Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT.  

Đồng chí Hoàng Đức Sơn, UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT, UVBTV Công đoàn VNPT

Đồng chí Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn VNPT
 
Đồng chí Hoàng Minh Cường, UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn VNPT, UVBTV Công đoàn VNPT, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông

Đồng chí Nguyễn Bá Nghĩa, UVBTV Công đoàn VNPT, UVBTV Công đoàn, Trưởng Ban Nhân sự Tổng Công ty Hạ Tầng mạng

Đồng chí Nguyễn Hữu Thống, UVBTV Công đoàn VNPT, UVBCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội

Đồng chí Hoàng Quốc Trường, UVBTV Công đoàn VNPT, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Bùi Ngọc Linh, UVBCH, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT

Đồng chí Quách Mạnh Phương, UVBCH, Chánh Văn phònG  Công đoàn VNPT

Đồng chí Tạ Hồng Quang, UVBCH, Kế toán trưởng Công đoàn VNPT

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban Chính sách UVBCH, Công đoàn VNPT

Đồng chí Lê Hải Lý, UVBCH Công đoàn VNPT, Phó Trưởng Ban Nhân lực Tập đoàn VNPT

Đồng chí Phan Hoài Nam, UVBCH Công đoàn VNPT, Chủ tịch Công đoàn Công ty VNPT-IT

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, UVBCH Công đoàn VNPT, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Truyền thông

Đồng chí Nguyễn Viết Hà, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Quảng Nam, Giám đốc VNPT Quảng Nam

Đồng chí Cao Đức Đồng, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Hà Nam, Giám đốc VNPT Hà Nam

Đồng chí Phạm Hùng Đức, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Đồng Nai, Giám đốc VNPT Đồng Nai

Đồng chí Nguyễn Trung Hiền, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Bắc Ninh, Giám đốc VNPT Bắc Ninh

Đồng chí Vũ Minh Nghĩa, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Yên Bái, Giám đốc VNPT Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Nhật Quang , UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Thừa Thiên Huế 

Đồng chí Võ Minh Trung, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Kiên Giang, Giám đốc VNPT Kiên Giang

Đồng chí Vũ Thị Thúy Hoa, UVBCH Công đoàn VNPT, UVBTV Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, Phó Ban, Chủ tịch Công đoàn Ban Khách hàng Cá nhân

Đồng chí Trần Mai, UVBCH Công đoàn VNPT, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TTKD VNPT Hà Nội

Đồng chí Trịnh Thị Thu Thảo, UVBCH Công đoàn VNPT, UVBTV Đảng ủy VNPT TP. Hồ Chí Minh, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc TTKD VNPT TP. Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Đình Hùng, UVBCH Công đoàn VNPT, UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty VNPT - Technology
Đồng chí Hoàng Tiến Hưng, UVBCH Công đoàn VNPT, Bí thư Đoàn TNCS HCM Tập đoàn VNPT

ỦY BAN KIỂM TRA

 Đồng chí Bùi Ngọc Linh, UVBCH, Chánh văn phòng, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT

 Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, UV UBKT Công đoàn VNPT, Chuyên viên Kế toán Công đoàn VNPT

 Đồng chí Phạm Hữu Đoàn, UV UBKT Công đoàn VNPT, Chủ tịch Công đoàn Ban Pháp chế Thanh tra Tập đoàn VNPT

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, UV UBKT Công đoàn VNPT, Ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy Tập đoàn VNPT

 Đồng chí Phạm Tiến Dũng, UV UBKT Công đoàn VNPT, UVBCH Đoàn thanh niên Cơ quan Tập đoàn, Chi ủy viên Chi bộ, UVBCH Công đoàn, Chuyên viên Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn VNPT

 Đồng chí Nguyễn Xuân Hảo, UV UBKT Công đoàn VNPT, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn VNPT Media

 Đồng chí Vũ Thanh Huyền, UV UBKT Công đoàn VNPT, Phó Chủ tịch chuyên trách Công đoàn VNPT Net

 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, UV UBKT Công đoàn VNPT, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội

 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, UV UBKT Công đoàn VNPT, Phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT Vinaphone


-----------

Ngày 28/7/2021, tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VNPT lần thứ 8, khóa I, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành CĐVNPT - Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Thái Nguyên được bầu bổ sung vào Ban thường vụ Công đoàn VNPT, Chủ tịch Công đoàn VNPT. Đồng chí Bùi Văn Hoan, UVBTV Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã thôi tham gia Ban Chấp hành nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 23/12/2019, tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VNPT lần thứ 5, khóa I, bầu bổ sung đồng chí Sần Thị Bình – Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Lào Cai, phụ trách Giám đốc VNPT Lào Cai và đồng chí Nguyễn Nhật Quang – Giám đốc VNPT Thừa Thiên Huế vào Ban Chấp hành công đoàn; Bầu đồng chí Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT.  
Đồng chí Tô Mạnh Cường, UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Nguyên UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, UVBTV Công đoàn VNPT và Đồng chí Trần Thanh Thủy, UVBCH Công đoàn VNPT, Phó TGĐ Tổng Công ty VNPT - Vinaphone thôi tham gia Ban chấp hành do chuyển công tác.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu