Mẹ Nguyễn Thị Yên

 •  16:08 thứ hai ngày 07/11/2005
Năm sinh: 1915.Nguyên quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.Trú quán: xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Bùi Thanh Sơn       (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. Bùi Văn Hải             (con);3. Bùi Văn Sửu             (con). 

Chồng mất sớm, mẹ Nguyễn Thị Yên nuôi bảy người con, đồng thời là cơ sở của cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và những năm đầu chống Mỹ, Đoàn Phụ nữ cứu quốc giao cho Mẹ vận động đồng bào giúp đỡ bộ đội thuốc men, quần áo. Vừa trực tiếp tham gia công tác cách mạng, Mẹ còn hiến dâng cho Tổ quốc ba người con.
 Anh Bùi Văn Hải, hy sinh ngày 11-9-1967 tại Dốc Lăng  trong khi làm nhiệm vụ trinh sát.
 Anh Bùi Văn Sửu, ngày 11-5-1973 trên đường từ căn cứ của đội công tác xã Hàm Phú, ra vùng địch móc nối cơ sở bên trong, anh bị địch phục kích và hy sinh.
 Anh Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1954, nhập ngũ tháng 01-1968, là chiến sĩ giao liên ở trạm F6 thuộc Ban Hành lang tỉnh Bình Thuận. Ngày 26-11-1969, trên đường chuyển công văn từ F6 xuống huyện Thuận Phong bị địch phục kích và anh đã hy sinh.
 Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của các con Mẹ, ngày 28-7-1995 Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.