Mẹ Nguyễn Thị Xứ

 •  16:05 thứ hai ngày 07/11/2005
Năm sinh: 1903.Nguyên quán: Hoà Định Đông, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.Trú quán: xã Hoà Định Đông, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.HỌ TÊN LIỆT SĨNguyễn Xử (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dù bị kẻ thù o ép kìm kẹp, khủng bố, dù điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, mẹ Nguyễn Thị Xứ vẫn tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến.
 Mặc dù  chỉ có một người con độc nhất, Mẹ vẫn động viên con lên đường tham gia công tác cách mạng. Người con thân yêu của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, là liệt sĩ Bưu điện.
 Ngày 17-12-1994, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.