Mẹ Nguyễn Thị Xuyến22

 •  16:03 thứ hai ngày 07/11/2005
Năm sinh: 1922Nguyên quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.Trú quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê Văn Trọng            (chồng);2. Lê Văn Be                  (con) - Liệt sĩ Bưu điện;3. Lê Văn Sáu                 (con). 

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ Nguyễn Thị Xuyến liên tục tham gia hoạt động công tác cách mạng: Từ tháng 02-1942 đến tháng 02-1972, là cán bộ An ninh tỉnh Mỹ Tho; từ tháng 3-1972 đến 30-4-1975 là cán bộ Giao bưu tỉnh Mỹ Tho; từ 30-4-1975 đến tháng 12-1980 là Thư ký Công đoàn Bưu điện tỉnh Tiền Giang. Hiện nay Mẹ là cán bộ hưu trí, là thương binh hạng 2/4.
 Chồng và hai con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; trong đó có một người con là liệt Bưu điện.
 Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.