Mẹ Nguyễn Thị Xuyến

 •  15:58 thứ hai ngày 07/11/2005
Năm sinh: 1926.Nguyên quán: xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.Trú quán: xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Văn Tím               (con) - Liệt sĩ Bưu điện;2. Nguyễn Văn Xương          (con);3. Nguyễn Văn Phàn              (con). 

Mẹ Nguyễn Thị Xuyến có mười người con (bảy trai, ba gái). Sáu người con của Mẹ tham gia cách mạng, ba người đã hy sinh, trong đó có anh Nguyễn Văn Tím là liệt sĩ Bưu điện.
 Những năm kháng chiến, Mẹ ở vùng tranh chấp giữa ta và địch. Nơi Mẹ ở cũng là nơi nuôi giấu cán bộ, là cơ sở cung cấp thuốc men trị bệnh cho bộ đội ta.
 Mẹ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và được truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.