Địa chỉ gửi tin, bài cho BBT

Địa chỉ gửi tin, bài cho Ban biên tập

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội Điện thoại: 84.4.37741580 Fax: 84.4.37741576 Email: congdoan@vnpt.vn