Liên hệ

Địa chỉ gửi nội dung hỏi đáp

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội Điện thoại: 84.4.37741580 Fax: 84.4.37741576 Email: congdoan@vnpt.vn