Trao đổi kinh nghiệm

Góc cán bộ công đoàn

Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tập đoàn được thông qua tại Hội nghị người lao động Tập đoàn và ban hành ngày 22/10/2020. Như vậy các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, thẩm quyền được ký kết TƯLĐTT riêng tại các đơn vị không?

Nâng cao sức khỏe, rèn luyện nghị lực với phong trào chạy bộ

Mỗi sáng sớm hàng tuần, vào các cung đường tại thành phố Đông Hà chúng ta dễ dàng bắt gặp các nhóm runner, …

Kinh nghiệm bán hàng online trên shop của Tập đoàn

Cách mạng công nghệ 4.0 tận dụng sức mạnh lan tỏa của số hóa và CNTT với sự đột phá của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật và dữ liệu lớn đã và đang tạo ra sự thay đổi to lớn trong …