Truyền thống

Công đoàn thông tin và truyền thông Việt Nam 68 năm kế thừa và phát triển

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (trước đây là Công đoàn Bưu điện Việt Nam) được thành lập ngày 30/8/1947, là một trong hai Công đoàn ngành dọc đầu tiên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ 17 cơ sở với 1.460 đoàn viên từ ngày đầu thành lập, ngày nay Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã thực sự lớn mạnh.

Quyết định số 696/QĐ-BBBVT, ngày 28/7/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thành lập Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;- Theo đề nghị của Vụ trưởng …

Mẹ Nguyễn Thị Yên

Năm sinh: 1915.Nguyên quán: Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.Trú quán: xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Bùi Thanh Sơn       …

Mẹ Nguyễn Thị Xứ

Năm sinh: 1903.Nguyên quán: Hoà Định Đông, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.Trú quán: xã Hoà Định Đông, thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.HỌ TÊN LIỆT SĨNguyễn Xử (con độc nhất) - Liệt sĩ …

Mẹ Nguyễn Thị Xuyến22

Năm sinh: 1922Nguyên quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.Trú quán: xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Lê Văn Trọng            …

Mẹ Nguyễn Thị Xuyến

Năm sinh: 1926.Nguyên quán: xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.Trú quán: xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Nguyễn Văn Tím               …

Mẹ Văn Thị Xuân

Năm sinh: 1926.Nguyên quán: Thị  xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau.Trú quán: 66A Hùng Vương, F.2 Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Huỳnh Đình Hai            …

Mẹ Huỳnh Thị Xuân

Năm sinh: 1912.Nguyên quán: Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Trú quán: Thành Phố Hồ Chí MinhHỌ TÊN LIỆT SĨ1. Mai Thị Quý             …

Mẹ Đặng Thị Xu

Năm sinh: 1923.Nguyên quán: Quảng Thái, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.Trú quán: Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.HỌ TÊN LIỆT SĨ1. Hoàng Chiếm          …