Tập đoàn BCVTVN

Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại VNPT-IT

Thực hiện kế hoạch số 396/KH-TTND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn về giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động tại Công ty Công nghệ thông tin VNPT, từ ngày 21-28/9/2021, Đoàn giám sát Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn đã tiến hành giám sát tại Công ty VNPT-IT.

#Thank you, VietNam! Hãy gửi đi một lời cảm ơn

Để lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong xã hội và gây quỹ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, T.Ư Đoàn …