Chức năng, nhiệm vụ

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được thành lập ngày 04/02/2015 theo Quyết định số 112/QĐ-CĐBĐ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (nay là Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam) là Công đoàn cấp trên cơ sở, có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự theo Luật định, được sử dụng con dấu theo tên gọi, được mở tài khoản tại ngân hàng, được tổ chức các hoạt động theo Luật Công đoàn và theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội

Lãnh đạo CĐBĐVN Thăm và tặng quà gia đình chính sáchHoạt động công đoàn với việc chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội đối với công nhân …

Xây dựng đội ngũ

Hội thi Điểm BĐ Văn hoá xã giỏi Thái BìnhHoạt động công đoàn với công tác chăm lo xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.Tăng …

Tham gia quản lý

Hoạt động công đoàn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam để giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc …

Chức năng - Nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng- Đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát …

Những mốc son lịch sử

Công đoàn Bưu điện Việt Nam là tổ chức công đoàn thống nhất của công nhân viên chức lao động trong ngành Bưu Điện, được thành lập ngày 30/8/1947. Đây là một trong hai công đoàn ngành …

Công đoàn Bưu điện Việt Nam xây dựng và phát triển

Công đoàn Bưu Điện Việt Nam là Công đoàn Ngành Trung Ương trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay đã mang trong mình những truyền thống vẻ vang của giai …