Bản tin Công đoàn VNPT & Bản tin pháp luật, các tình huống pháp lý

Bản tin Công đoàn VNPT số tháng 8/2021

Lãnh đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn, Thường trực Công đoàn VNPT chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Thái Nguyên được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn VNPT. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VNPT lần thứ 8, khóa I và kiện toàn nhân sự Chủ tịch Công đoàn VNPT. Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát  triển phụ nữ VNPT”.

Góc cán bộ công đoàn

Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tập đoàn được thông qua tại Hội nghị người lao động Tập đoàn và ban hành ngày 22/10/2020. Như vậy …

Bản tin pháp luật VNPT tháng 7-2021

Bản tin pháp luật tháng 7/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của …

Hỏi đáp pháp luật

Cho tôi hỏi theo quy định BLLĐ 2019, Người lao động có những quyền và nghĩa vụ gì? 1. Người lao động có các quyền sau đây: a) Làm …

Bản tin pháp luật VNPT tháng 6/2021

Bản tin pháp luật tháng 6/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của …

Bản tin Công đoàn VNPT số 04/2021

Các thông tin nổi bật: Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần thứ 4 Công đoàn TT&TT …