Bản tin Công đoàn VNPT & Bản tin pháp luật, các tình huống pháp lý

Bản tin Pháp luật tháng 10 năm 2021

Bản tin pháp luật tháng 10/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn:  a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.  b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật. - Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của các Bộ ngành đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. - Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 9/2021. Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá nhân của Tập đoàn.

Bản tin Pháp luật VNPT Tháng 8 năm 2021

Bản tin pháp luật VNPT tháng 8/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh …

Góc cán bộ công đoàn

Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tập đoàn được thông qua tại Hội nghị người lao động Tập đoàn và ban hành ngày 22/10/2020. Như vậy …

Bản tin pháp luật VNPT tháng 7-2021

Bản tin pháp luật tháng 7/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của …

Hỏi đáp pháp luật

Cho tôi hỏi theo quy định BLLĐ 2019, Người lao động có những quyền và nghĩa vụ gì? 1. Người lao động có các quyền sau đây: a) Làm …

Bản tin pháp luật VNPT tháng 6/2021

Bản tin pháp luật tháng 6/2021 gồm 3 phần chính: - Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của …

Bản tin Công đoàn VNPT số 04/2021

Các thông tin nổi bật: Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lần thứ 4 Công đoàn TT&TT …