Giới thiệu.

Download mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

Để thống nhất nội dung pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT  lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn VNPT gửi các đơn vị file gốc pano, băng zon để sử dụng trong Đại hội Công đoàn. Khi có Backdrop  năm 2023 thống nhất chung toàn Tập đoàn, backdrop Đại hội sẽ được cập nhật trên Website Công đoàn VNPT.

Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

Ngày 11/7/2022, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, nvề lãnh đạo Đại hội công …

Tổng kết trao giải Bộ môn bóng bàn Hội thao khối 3 Cơ quan tại tòa nhà Tập đoàn năm 2022

Sau một tuần tổ chức vòng bảng, chiều ngày 26/4/2022, Ban Tổ chức hội thao đã tổ chức thi đấu vòng chung kết và Tổng kết trao giải Bộ môn bóng …

Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-CĐVNPT ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)