Giới thiệu.

Công đoàn VNPT Ninh Bình tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn VNPT Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào ngày 06/04/2023 tại Hội trường trụ sở VNPT Ninh Bình. Tham dự đại hội có 76 đại biểu đại diện cho 295 đoàn viên, người lao động.  Đại hội rất vui mừng được đón Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn VNPT; Đồng chí Phạm Ngọc Minh - Bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT địa bàn Ninh Bình - Giám đốc VNPT Ninh Bình đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Công đoàn VNPT Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 thành công rực rỡ

Sáng ngày 28/02/2023, Công đoàn cơ sở VNPT Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Công đoàn cơ sở tổ chức …

Đại hội Công đoàn Trung tâm kinh doanh VNPT Sơn La nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch số 06/KH- CĐ ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn VNPT Sơn La, về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới …

Form mẫu Phiếu bầu cử

Phiếu bầu: Có số dư và Không có số dư  

Form mẫu Nguyên tắc, thể lệ bầu cử

Chúng tôi được Đại hội Công đoàn ………., nhiệm kỳ 2023 - 2028 tín nhiệm bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban Chấp hành …

Công đoàn Công ty cổ phần Viễn thông VTC đã tổ thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công nhân viên, công đoàn viên ngay từ những ngày đầu …

Download nhạc nghi lễ Chào cờ và mẫu pano, băng zon Đại hội công đoàn các cấp

Để thống nhất nhạc nghi lễ Chào cờ và nội dung backdrop, pano, standy, băng zon, phù hiệu Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT …

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội CĐVNPT lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 01/12/2022, Công đoàn VNPT đã có Kế hoạch số 754/KH-CĐVNPT-TG Về việc Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới …

Form mẫu Đại hội Công đoàn cơ sở

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội II Công đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn VNPT gửi …