Giải búa liềm vàng

BLV - Công đoàn VNPT tiên phong chuyển đổi số thực hiện Nghị quyết 09-NQ/ĐUTĐ về việc “Nâng cao vị trí, vai trò của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong tình hình mới”

Với xu thế phát triển của xã hội, là tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng trong chuyển đổi số quốc gia; với quy mô hoạt động trên toàn quốc; có 99 CĐCS trực thuộc, trong đó có 30 CĐCS khối CP, bệnh viện; với 855 CĐCS thành viên, 483 CĐ bộ phận và 3389 tổ CĐ được tổ chức thành 12 Cụm CĐ; quản lý gần 5 vạn đoàn viên người lao động; Công đoàn VNPT đã đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số nhằm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh thu được những kết quả tốt trên các lĩnh vực hoạt động, điều đó đã khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.

BLV - Đảng bộ TCT VinaPhone hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 16/6 tại Hà Nội, Đảng bộ TCT Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - …

BLV - Đường Thị Mai Lan: Cô gái của bảng thành tích!

Bao nhiêu năm gặp lại, Mai Lan vẫn là cô gái như vậy, nhiệt huyết, chân thành đầy bản lĩnh. Cô luôn dẫn đầu trong các phong …

BLV - Những yếu tố tác động đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của …

BLV - Đảng ủy khối cơ quan Tổng công ty VNPT VinaPhone bồi đắp thế hệ đoàn thanh niên

Trong thời gian vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong khối cơ quan Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã có nhiều quan tâm …

BLV - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Việc phát huy vai trò của mạng xã hội để tuyên truyền chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã, đang trở thành một xu …

BLV - Tô thắm thêm truyền thống ngành Bưu điện

Trải qua lịch sử năm kể từ khi thành lập Ngành và các lần đổi tên, sáp nhập rồi lại bóc tách và thành lập Tổng Công …

BLV - Khi văn hóa nói thật, làm thật đi vào thực chất tại VNPT VinaPhone

Không phải đến hôm nay chuyện nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật nhưng phải hành động thật mới được đem ra bàn thảo và …

BLV - Chuyển mình để tăng trưởng ở một địa bàn khó khăn

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác chiến lược Tập đoàn đã ký với UBND tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua VNPT địa bàn này đã hỗ trợ tỉnh …