Phúc lợi đoàn viên

Thông báo chương trình ưu đãi cho đoàn viên và người thân

Ngày 31/5/2023, Công đoàn VNPT đã có Công văn số 777/CĐVNPT-TG V/v Thông báo chương trình ưu đãi cho đoàn viên và người thân. Theo đó, Thời gian qua, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Công đoàn VNPT) đã làm việc với Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) về chương trình ưu đãi cho đoàn viên công đoàn và người thân, nhằm trao tặng Học bổng cho đoàn viên và người thân khi có nhu cầu tham gia các chương trình đào tạo đạt chất lượng cao chuẩn Anh quốc của BUV. 

Công đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác với Vietnam Airlines về chương trình Phúc lợi cho ĐV, NLĐ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ngày 21/12/2022, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Công đoàn VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Công …