Đại hội II Công đoàn VNPT

Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II “Vì hạnh phúc Người lao động và sự phát triển của Tập đoàn VNPT”

"Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm, văn hoá VNPT làm nền tảng phát triển; vì hạnh phúc NLĐ và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam", đó là mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kì 2023 - 2028 mà Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, được diễn ra trọng thể vào ngày 14/7/2023 tại thành phố …

Tài liệu Đại hội II Công đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2023 - 2028

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VNPT LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Công đoàn VNPT Ninh Bình tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn VNPT Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức vào ngày 06/04/2023 tại Hội trường trụ sở VNPT Ninh Bình. Tham dự …

Công đoàn VNPT Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn VNPT Sơn La tổ chức phát động, triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Lao động giỏi, Lao động …

Công đoàn VNPT Bắc Giang tổ chức thành công Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 17/3/2023, Công đoàn VNPT Bắc Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Triệu Tiến …

Đại hội Công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn VNPT Tuyên Quang Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-CĐVNPT ngày 18/7/2022 của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các …

Đại hội Công đoàn VNPT Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 thành công rực rỡ

Sáng ngày 28/02/2023, Công đoàn cơ sở VNPT Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Công đoàn cơ sở tổ chức …

Đại hội Công đoàn Trung tâm kinh doanh VNPT Sơn La nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện kế hoạch số 06/KH- CĐ ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn VNPT Sơn La, về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới …