Video

VNPT hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Tập đoàn VNPT có kế hoạch hỗ trợ 37.000 máy tính bảng cho Chương trình và sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục để góp phần rút ngắn khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa, để bảo đảm không để học sinh nào “bị bỏ lại phía sau” như mục tiêu đặt ra của Chương trình.

Ngày xuất bản: 16/09/2021