Video

Hình ảnh từ cuộc sống "Những người thợ hạ ngầm cáp viễn thông"

Hà Nội đang hạ ngầm đồng bộ các đường dây cáp viễn thông và điện lực tại 45 tuyến phố nội đô. Nhiều công nhân, cán bộ kỹ thuật VNPT không kể nắng mưa ngày đêm gấp rút hoàn thành nhiệm vụ với mong muốn mang lại hình ảnh về một Thủ đô đẹp và an toàn hơn.

Ngày xuất bản: 19/07/2023