Video

Tổng kết công tác Công đoàn VNPT năm 2022: Chủ động đổi mới nâng cao vị trí tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp

Năm 2022, thị trường VT-CNTT cạnh tranh gay gắt, cơ chế quản lý của nhà nước có nhiều thay đổi, thời kỳ hậu Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của Tập đoàn. Tuy nhiên, với nhận thức “Tư duy đúng - hành động nhanh - khai phá cơ hội tăng trưởng” cùng sự chung sức của hơn 4,9 vạn đoàn viên, người lao động đã giúp Tập đoàn giữ vững vị trí tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và KH SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Công đoàn VNPT đã phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm với những kết quả nổi bật.

Ngày xuất bản: 21/12/2022