Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 65/2022: Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VNPT lần thứ 12, khóa I

Vừa qua tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn VNPT lần thứ 12, khóa I. Hội nghị nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2022. Năm 2023 Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, tham gia xây dựng và hoàn thiện các cơ chế tạo động lực, động viên cán bộ - đoàn viên - người lao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Tập đoàn.

Ngày xuất bản: 16/12/2022