Video

PS - Lê Thanh Tùng “Nhặt được của rơi trả lại người mất

Ngày 15/7/2022, Anh LÊ THANH TÙNG nhân viên kỹ thuật, Tổ Hạ tầng Trung tâm Viễn thông Văn Yên, Viễn thông Yên Bái, trên đường đi làm từ xã Viễn Sơn về, anh Tùng phát hiện 1 túi xách với nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100.000 - 500.000 đồng rơi trên đường. Ngay sau đó anh Tùng đã quay xe đuổi theo hơn 100 mét và gặp ông Lý Văn Huyện, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Sau khi xác minh thông tin cẩn thận, anh Tùng đã trao trả ông Lý Văn Huyện số tiền 550 triệu đồng.

Ngày xuất bản: 15/12/2022