Video

Anh Chu Duy Kiên - Chữ “Tín” tạo thành công

Nụ cười Qúy II/2022;  -nhân viên chăm sóc điểm bán xuất sắc nhất tháng 6,7/2022; giải thưởng chương trình khen thưởng nóng chiếm sóng di động tháng 6/2022 là những thành tích đáng nể mà a Chu Duy Kiên – Nhân viên quản lý địa bàn tại PBH Quảng Xương, TTKD Thanh Hóa đã đạt được từ đầu năm 2022 đến nay.

Ngày xuất bản: 05/12/2022