Video

Nét đẹp Văn hóa VNPT mới "Văn hóa cúi chào"

Cúi chào – Lời chào xuất phát từ trái tim dành cho khách hàng🥰😍
👉Cúi chào – Nét văn hóa mới của VNPT
👉👉Nét văn minh trong ứng xử tại doanh nghiệp
👉👉👉Chất keo gắn kết giữa khách hàng với VNPT
👉👉👉👉Nghệ thuật kinh doanh, nắm bắt tâm lý khách hàng
👉👉👉👉👉Định vị thương hiệu VNPT trong lòng khách hàng.

Ngày xuất bản: 20/11/2022