Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 62 năm 2022

Sáng ngày 11/11/2022 Ban Thanh tra nhân dân Công ty mẹ - Tập đoàn tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự có ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn VNPT.

Ngày xuất bản: 15/11/2022