' />
Video

Hội nghị tổng kết công tác nữ và Vì sự tiến bộ phụ nữ VNPT giai đoạn 2017 - 2022, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023 - 2028

Ngày 14/10/2022, tại Lâm Đồng, Tập đoàn và Công đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2017 - 2022, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023 – 2028. Tham dự buổi lễ có đồng chí Tăng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và truyền thông Việt Nam; đồng chí Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn – Trưởng ban VSTBPN; đồng chí Hoàng Kim Bình – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT; đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Ban VSTBPN; đồng chí Nguyễn Nam Long – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Thanh Thủy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn VNPT, các đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn VNPT; các đồng chí UV BCH Công đoàn VNPT; các đồng chí trong Ban đổi mới sáng tạo hoạt động công đoàn và đặc biệt là sư hiện diện của hơn 140 đồng chí nữ là lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các đơn vị trên địa bàn 63 Tỉnh/Thành Phố; cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi VNPT Women's Got talent.

Ngày xuất bản: 18/10/2022