Video

Tổng kết công tác nữ và Vì sự tiến bộ phụ nữ VNPT giai đoạn 2017 - 2022, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023 - 2028

Ngày 14/10/2022, tại Lâm Đồng, Tập đoàn và Công đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ và Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2017 - 2022, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2023 – 2028.

Ngày xuất bản: 15/10/2022