Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 38 năm 2022

Ngày 13/7/2022 tại Nha Trang, Công đoàn VNPT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lập thứ 10, khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tại hội nghị đã đánh giá kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp định hướng về phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm kế hoạch 2022.

Ngày xuất bản: 20/07/2022